Vyrovnanie pôdy bágrom

Vyrovnanie a odburinenie cca 800m2 pásu medzi ulicami Pajštúnska a Jelenia, ako príprava na spoločnú oddychovú a detskú zónu.