Vizualizácia pásu na Obore

Peťo Baksa z Baksa Garden nám urobil sadovnícky návrh (v prílohe - pdf), ako by mohol vyzerať pás s ihrirskom.
Návrh berte orientačne, pretože niektoré prvky ihriska môžu meniť umiestnenie.
Dôležitá je skôr vizualizácia stromov a drevín.

Keďže máme začiatok jesene, na rade je výsatba stromov.
Na základe odporúčania by sme do pásu vysadili jelše (na striedačku - cik-cak), ktoré rastú kúsok vedľa pri potoku.
Jelšám sa tu zjavne darí a po malej úprave koruny z nich vedia byť krásne stromy. Rastú pomerne rýchlo, čo urobí tieň napríklad nad pripravovaným detským prieskoviskom.

Ku ceste Medzipotočná by sme chceli vysadiť 2/3 jedlé gaštany, aby dotvorili kolorit gaštanovej aleje.

V krátkom čase bude potreba zrealizovať brigádu výkopových prác = vykopať jamy na stromy a vykopať samotné jelše od potoka.
Tomu bude predchádzať vymeranie a označenie miest výkopu o ktoré sa postaráme.

Prosim, ak máte k tomuto návrhu relevantné pripomienky, napíšte.

 

Priložené súbory: