Vysadenie stromov v páse

Kvôli estetike a aj prehriatému betónu by bolo vhodné vysadiť pár stromov v rámci pásu mimo ochrannej zóny plynovodu.
Do úvahy prichádza pás pozdĺž parkovacích miest zo strany cesty ulice Pajštúnska.