Vyrovnanie pôdy bágrom

Vyrovnanie a odburinenie cca 800m2 pásu medzi ulicami Pajštúnska a Jelenia.
Práce bágristovi uhradili manželia Langauerovci z Pajštúnskej 3 v sume 50€.