Vysadená tráva v páse

Peťo Baksa, záhradník z Líščiej ul. zohnal a vysial trávu na páse 800m2 v hodnote 115€